Stiftelsen

Regenerativa Ekosystem

Planetens framtid bygger på fungerande ekosystemtjänster

Civilisationens grund vilar på fungerande ekosystem som levererar rent vatten, näringsrik mat och ett stabilt klimat. Stiftelsens syfte är att ta fram lösningar som samverkar med de ekosystem vi brukar och är beroende av. Att förstärka dessa ekosystemtjänster är ett måste om vi ska lösa klimatkrisen och samtidigt producera mat till planetens växande befolkning. Många av dessa innovativa lösningar finns redan – vårt mål är att sprida den kunskapen i ett helhetskoncept. 

Det regenerativa lantbrukets 8 grundprinciper

Projekt: Carbon Capture Farm

Att lagra kol och kväve i odlingsjorden är en win-win strategi för lantbrukaren och klimatet

 Nyheter

Läs Maria Floxner, vd Miljö- & Klimatportalen/Kris & Beredskap artikel om de planetära gränserna och regenerativt lantbruk :

Varför ger den fermenterade komposten mer inlagring av långlivade kol- och kväveföreningar

Och hur skiljer sig den från den traditionella aeroba komposteringen?

Var med och lagra klimatgaser i odlingsjorden - stöd projektet Carbon Capture Farm