Om oss

Vår vision

En värld där vi brukar naturen med respekt för de planetära gränserna, grundläggande ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

Civilisationens grund vilar på ett fungerande ekosystem som levererar rent vatten, näringsrik mat och ett stabilt klimat. Stiftelsens syfte är att ta fram lösningar som samverkar med de ekosystem vi brukar och är beroende av. Att förstärka dessa ekosystemtjänster är ett måste om vi ska lösa klimatkrisen och samtidigt producera mat till planetens växande befolkning. Många av dessa innovativa lösningar finns redan – vårt mål är att sprida den kunskapen i ett helhetskoncept.

Jan Röed – Ekolog & expert på mikrobiell odlingsteknik

Kontakt +46-73-949 7544

Charlotte Åkerlind –  Lantmästare.

Kontakt +46-73-410 0442