Carbon Capture Farm

Carbon Capture Farm Att lagra kol och kväve i odlingsjorden är en win-win strategi för lantbrukaren och klimatet Problemet Grantham Centre for Sustainable Futures publicerade 2015 en vetenskaplig rapport som visar att vi på 40 år fasat ut en tredjedel av planetens jordbruksmark. En avgörande faktor är att handelsgödsel & jordbrukskemikalier tömmer odlingsjorden på mikrobiellt … Fortsätt läsa Carbon Capture Farm